Ασφάλεια Συναλλαγών

Στη σελίδα μας δεν αποθηκεύονται δεδομένα άλλα εκτός από στοιχεία διεύθυνσης και αποστολής.

Λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να διατηρούμε τα στοιχεία των παραγγελιών ασφαλή.

Με εξαίρεση την αμέλεια εκ μέρους μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλειες που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς.